Peri-implantiti

Peri-implantiti është një patologji e kockave dhe indeve gingivale rreth implantit të titanit, e shkaktuar nga ndërtimi i pllakave bakteriale. Mund të evoluojë me kalimin e kohës, duke u përkeqësuar dhe përfundimisht duke çuar në dështim të implantit, domethënë në…

Scopri di più

Sistemi Cerec

Sistemi Cerec ofron një sërë avantazhesh për marrjen e masës tek pacientët që zgjedhin të trajtohen te klinika në Tiranë e dott Bones. Për marrjen e mases me Cerec perdoret nje telecamer interorale dhe lejon skanimin e arkatave denture ,…

Scopri di più